Trail
A Trail a performance számok közé tartozik, és nagyon sokoldalú lehetőséget kínál azoknak a lovasoknak akik ebben a versenyszámban szeretnék kipróbálni tudásukat. A pályák építése engedi a kreatív érzékeket szárnyalni, de a teljesítése során megköveteli a fegyelmezett és pontos lovaglást. Több formában is rendeznek versenyeket világszerte, trail, extreme mountain trail, western trail, mindezeket szabadban vagy épp fedelesben megrendezve.

A trail (ejtsd: trél) egy olyan western versenyszám, amelynek során a ló-lovas párosoknak olyan akadályok sorozatát kell leküzdenie, amelyek a mindennapi kültéri lovaglás során, erdőn-mezőn akármikor előfordulhatnak. Még az ugyanolyan típusú akadály is igen sokféle formában jelenhet meg a versenyek során, számos kombinációban. A jó trail ló igen engedelmes, nyugodt, kiegyensúlyozott, és nem félős. Mivel a westernlovakat nagyfokú önálló feladatmegoldásra nevelik, ezért elengedhetetlen, hogy számos rúd, a különböző típusú akadályok és ezek kombinációi között a ló figyelmesen és a lovasával rendkívül együttműködően dolgozzon. Mindezt természetesen a westernlovakat jellemző laza szárhasználattal kell megoldani.


 • Bírálat

Ebben a versenyszámban a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különbözõ akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedõségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét. Plusz pontot jelent, ha a ló stílusosan és megfelelő gyorsasággal oldja meg az akadályokat, de a biztonságot nem veszélyezteti.

Plusz pont jár azoknak a lovaknak, amelyek figyelnek az akadályokra, amelyek képesek önállóan egy feladatot megoldani, ha ezt az akadályok megengedik, s amelyek a nehezebb akadályoknál is engedelmesen reagálnak a lovas segítségadásaira.

Minden felesleges lassítást (megtorpanást) az akadály megközelítésekor és végrehajtásakor pontlevonással büntetnek. Hasonlóképpen pontlevonással jár, ha egy ló természetellenes (pl. ijedt) képet mutatva vesz egy akadályt.

 • Pár jó tanács

A feladatok végrehajtása során a fő szempont az, hogy a ló könnyedén, folyamatosan, egyenesre állítva, alig látható segítségadásokkal, nem túlzottan összeszedve, mindvégig a szárak között maradva oldja meg a feladatokat. A lovat olyan kevés "láthatatlan" segítséggel kell folyamatos lovaglással lovagolni, ahogy csak lehet.

Gyakorlás során az aktuális feladatban, valamint a versenyen soha ne veszekedjünk a lóval, soha ne korrigáljuk túl durván. A cél az, hogy a ló a versenyt, a feladatokat pozitív, "jó dolognak" tekintse. Ezért ha valamit elront, azt úgy javítsuk, hogy hagyjuk el a feladatot és "kívül" korrigáljuk. Ennek az alapszabálynak a be nem tartása az amatőr lovasok leggyakoribb hibája! Ezért látjuk gyakran a versenyeken, hogy a ló nem szívesen megy be pl. a rudak közé, mert tudja, hogy ott kellemetlenségek várnak rá.

A mozgás minőségére ebben a versenyszámban nem helyeznek akkora hangsúlyt, mint a pleasure-ben, de itt is fontos, hogy a ló mind a három jármódban természetes összeszedettséggel menjen úgy, hogy az akadályok között és alatt mozgásának üteme és irama mindvégig állandó marad.


 • A pálya

A verseny során az akadályokat meghatározott sorrendben kell megoldani, de nem kötelező minden lónak ugyanazon a patanyomon haladnia. Az akadályok között meghatározott jármódban kell lovagolni. A mozgás minőségét és az iramot az egyes manőverek részeként kell tekinteni. A pályát úgy kell megtervezni, hogy annak teljesítése során mind a három jármódot (lépés, ügetés, vágta) be lehessen mutatni.

A pálya megépítésénél nem a ló becsapása, vagy nehéz akadályok felállításával a versenyző kizárása a cél. Minden pályát és akadályt a biztonságos lovagolhatóság szem előtt tartásával kell felépíteni a balesetek elkerülése végett. A jármódok bemutatására elegendő hely kell hogy legyen, ami ügetésnél min. 9 m, vágtánál min. 15 m, hogy a bíró megfelelően értékelhesse. Legalább 6 akadály felállítása kötelező, amelyből hármat az akadályok kötelező listájáról és legalább három különböző másik akadályt, a választható akadályok listájáról kell kiválasztani. 

Kötelező akadályok:

 • Kapu kinyitása lóhátról, áthaladás a kapun és a kapu becsukása (a kapu elengedése büntetőpontot von maga után).

 • Legalább négy rúdon való átlovaglás. A rudakat egymással párhuzamosan, cikk-cakk alakban, íves vonalon, illetve megemelve lehet elhelyezni.

 • Hátraléptetés. Ha a hátraléptetést rudak között kell végrehajtani, a rudak közötti távolság min. 70 cm kell, hogy legyen. Megemelt rudak esetén min. 75 cm. A hátraléptetés a következő formákban követelhető meg: (maximum 60 cm-re megemelve): egyenes vonalon vagy L, V, U alakban, vagy legalább három bója körül.

Néhány választható akadály:

 • Vizesgödör vagy vizestálca, amelyeknek az alja nem lehet csúszós.

 • Fahídon való áthaladás lépésben (stabil, min. 90 cm széles, és min. 180 cm hosszú)

 • Szlalomozás tárgyak (bóják) között, lépésben vagy ügetésben

 • Tárgy áthelyezése egyik helyről a másikra

 • Oldalléptetés (ha rudak között történik, azokat max. 30 cm-re lehet megemelni)

 • Négyszögben való körbefordulás (a négyszög oldalai 1,5m - 2 m hosszúak lehetnek)

 • Alkalmazható több akadály kombinációja is

 • Esőkabát felvétele, levétele

 • Postaládából "csomag" kivétele és visszarakása

Az extrem trail tulajdonképpen nehezített trail pálya, terepen is előforduló dombokkal, mozgó hidakkal, tavakkal, vízesésekkel, árkokkal, függőhidakkal, óriási rönkökkel tűzdelve. Ezeken a pályákon több szinten, földről, hátról, szőrén és kantár nélkül is van lehetőség a megmérettetésre. Ez a versenyszám Európában több országban is elérhető, ki tudja, egyszer talán Magyarországon is lehetőség nyílik rá.


A Western Trail, mint funkcionális versenyszám.

Az akkori telepesek marháikat hatalmas vad csordákban, szinte teljesen szabadon tartották. Az állatok tartási körülményei és a hatalmas távolságok miatt létfontosságúvá vált a lóval való munka. A későbbiekben, az "aranyláz" időszaka alatt elkezdődött a húsmarhák intenzív tenyésztése, mert a keleti nagyvárosoknak húsra volt szükségük, így ezek új piacot jelentettek. Mivel a vasútvonalak csak Kansasig épültek ki, ezért a vad Longhorn csordákat be kellett fogni, és a teher pályaudvarokra hajtani, hogy innen keletre szállíthassák őket. 1860 és 1880 között közel 4 millió szarvasmarhát hajtottak Texasból a pályaudvarokra. Az akadályokkal teli út próbára tette mind a lovast, mind a lovat. A lovas boldogulása lova használhatóságától függött. A közösen átélt vesződések, a hőség, a szomjúság, a fáradtság és a közös erőfeszítések hatására különleges partnerkapcsolat alakult ki ló és lovas között, mely a lovas részéről a lóval szemben korrekt viselkedésmódot és nagyfokú tiszteletet, a ló részéről feltétlen engedelmességet és fegyelmezettséget feltételezett.Ezek a mintegy 30 éven át tartó nagyszabású jószágterelések (=Trail) tehát nagy szerepet játszottak a trail versenyszám kialakulásában és így a western lovaglás fejlődésében is.


 • Követelmények

A mai trail versenyekben megkövetelt feladatok és felállított akadályok elviekben megfelelnek azoknak a feladatoknak, amik annak idején a hosszú marhaterelések alkalmával adódtak. A versenyfeladatok a követelmények növekedésével, a versenyszám fejlődésével természetesen egyre kifinomultabbá váltak és kissé meg is változtak. A trail ma már egy erősen specializálódott versenyszám, amiben - a szabályzat szerint - "a bírálat alapja az, hogy a ló milyen engedelmesen teljesíti a különböző akadályokat, hangsúlyozottan figyelembe véve a ló idomítottságát (átengedőségét), segítségekre való reagálását, irányíthatóságát és jármódjai minőségét."Az első versenyek során egy trail versenyszám alig állt többől, mint kapu nyitás-csukásból, különböző alakban való hátraléptetésből, hídon való áthaladásból és nem ritkán olyan feladatokból, amik a ló bátorságát, extrém körülmények közötti engedelmességét tesztelték. Ma a hangsúly inkább már a lovagolhatóságon és a centiméterről centiméterre való feladat végrehajtáson van. Egy jól felépített trail pálya tehát gyorsan szétválasztja az alaposan felkészült lovasokat a képzetlenektől!

Forrás: HQHA