Western HorsemanshipLovas vizsga

Minden versenyen kötelezően kiírandó versenyszám, gyerek, ifi, kező és felnőtt kategóriában.

Kikötőszárak, segédszárak, egyéb kényszerítő eszközök (pl. merev kikötő az orrszíj és a heveder között, veiroter stb.) használata ebben a versenyszámban nem megengedett. A lovon lehet viszont lábvédő eszköz (boka- és ínvédők, pataharangok, fáslik stb.).

A versenyszám megrendezéséhez kategóriánként legalább három lovas részvétele szükséges. Ebben a versenyszámban open ló-lovas páros nem indulhat.

Ez a versenyszám "rokonságban" áll a többivel, hiszen ebben kisebb részletekben megtalálható az összes többi (reining, trail, pleasure) majd minden eleme. A w. horsemanship lépésről-lépésre - így egyszerűbben és könnyebben - készíti fel a versenyzőket a versenyzésre, illetve a további versenyszámok összetettebb feladataira, szinte elemenként ismertetve meg a versenyzőkkel az egyes manővereket. Az a lovas, tehát aki ebben fejlődik, jobban fog teljesíteni a többi versenyszámban is!

A Western Horsemanship versenyszám egy "Lovas vizsga", azaz a versenyen csak a lovast bírálják. Mégpedig képességei, ülése, ülésbiztonsága, testtartása, lovas tudása, a ló irányításának-, a lovas segítségadásainak minősége, valamint a lovas és a ló megjelenése alapján.

  • A versenyszám a következő manőverek, illetve feladatok kombinációiból állhat:

Lépés, ügetés, közepesen gyorsított ügetés, vágta, közepesen gyorsított vágta, ellenvágta, egyenes vonalon, íven, kígyóvonalon, 8-ason. Megállás és/vagy sliding stop. Hátraléptetés egyenes, illetve íves vonalon. Első vagy hátsó lábak körüli fordulatok, beleértve a Spint, Roll Back-et. Oldaljárások, combra való engedtetés. Egyszerű és sima ugrásváltás.

Egyéb feladatok, pl. kengyel nélküli lovaglás. A fel és leszállás nem tartozik a feladatok közé.

A lovasnak a kijelölt feladatokat, nagyon finom segítségadásokkal egyértelműen, pontosan, precízen, nyugodtan, folyamatosan és megfelelő sebességgel kell végrehajtani. A nagyobb sebességet igénylő feladatok esetén a nagyobb sebesség nem mehet a pontosság rovására. Pontlevonást kap az a lovas, aki lendület nélkül, a megkívánt tempó alatt lovagol, akinek lova nem összeszedetten, ütemesen mozog. A lónak a lovas minimális látható, illetve hallható segítségeire azonnal, készségesen és biztosan kell reagálnia.

Az előírt feladatok betartása közben elkövetett hibák, mint például bója döntése, pályatévesztés, durva ellenszegülés, nem vezetnek kizáráshoz, de szigorúan büntetendő. A lónak egyenesre állítottan, szárak és lábak között, készségesen az előírt jármódban kell mozognia. A jármódok közötti átmeneteknek nyugodtnak és folyamatosnak kell lenniük és a lovas jelzésére a megadott helyen kell bekövetkezniük. Ha a ló egyenes vonalon mozog, fejének, nyakának és testének egy egyenes vonalat kell alkotnia, ha körön vagy íven halad, akkor a kör ívének megfelelően ívben befelé meg kell hajolnia. A kört szabályosan (kereken), a megadott méretben és helyen, az előírt sebességgel kell lovagolni.

Az ellenvágtát (Counter-Canter) folyamatosan, ütemvesztés nélkül kell lovagolni.

A stopnak azonnalinak, nyugodtnak és készségesnek kell lennie, miközben a ló teste is egyenes marad. A hátralépés, legyen nyugodt és készséges.

A fordulatoknak egyenleteseknek kell lenniük. A hátulja körüli fordulatoknál (Spin) a lónak a belső hátsó lába körül kell fordulnia, miközben az első lábak kívülről egymást keresztezik. Erősen lepontozandó, ha a ló a fordulatok közben hátra lép. A Roll Back, egy Stopból és közvetlenül ennek folytatásaként egy a hátsó lábak körüli 180 fokos fordulatból áll.

A lónak a Sidepass (csak oldalirányba való, két patanyomon történő haladás), a lábszárra (combra) való engedés (Leg yield), az előre-oldalra való két patanyomon való haladás (two track) közben az első és hátsó lábaival elölről kell kereszteznie egymást. A Sidepass-nál a ló teste egyenes és a megadott irányba, oldalra mozog. A combra való engedésnél a ló átlósan, oldalra-előre mozog, a mozgás irányával ellentétesen meghajlítva.

A two track-nál a ló átlósan, oldalra-előre mozog a mozgás irányába hajlítva.

Az egyszerű ugrásváltást és a lebegő ugrásváltást a megadott helyen kell végrehajtani. Az egyszerű ugrásváltást a lépésbe, vagy ügetésbe való átmenet után 1-3 lépésen belül végre kell hajtani. Lebegő ugrásváltás esetén a lónak elöl, és hátul egyszerre kell váltania.

Hibák:

A hiba lehet kicsi, nagy és durva. A bíró dönti el a hiba fokát az elkövetett hibák gyakorisága és mértéke alapján. A durva hibákért nem jár kizárás, de a helyezés során elkövetője mindazok mögött kell, hogy maradjon, akik a versenyfeladatot (durva hiba nélkül) korrekt módon hajtották végre. Sok kicsi hiba folyamatosan, vagy gyakran ismétlődve durva hibának számít!

Forrás: https://www.lovasok.hu/index-archive.php?i=25370